Mobirise Web Page Creator

THEATER (Friestalig): 09-12-2017
Jan Arendz & Marijke Geertsma /
Bokwert Culturele Hoofdplaats 2018

Een theatervoorstelling over een gemiddeld Fries dorp, dat plotseling de mogelijkheid krijgt om in 2018 de Culturele Hoofdplaats te worden.
Men zou verwachten, dat iedereen in grote saamhorigheid zich er voor gaat inzetten, maar in de praktijk blijkt, dat er onderling grote meningsverschillen zijn. Moet er in Bokwert ook een fontein komen? Is de grutto de enige vogel die bedreigd wordt? Is het dorpsfeest cultureel erfgoed?
 Het gaat daarbij ook over onderlinge verhoudingen, persoonlijke verhalen, conflicten en over hedendaagse strubbelingen.

De column met de naam Bokwert is in de jaren ’70 bedacht door schrijver / journalist Rink van der Velde (1932-2001) en werd gepubliceerd in de Leeuwarder Courant. 


GENRE: Theater/Friestalig
Zaterdag 9 december. Aanvang: 20.30 uur
Zalencentrum De Treemter - Balk
Leden: € 18,00 / Niet leden € 20,00 / CJP/Tot 16 jaar € 20,00

KAARTVERKOOP

- online via onderstaande button (VanPlan.nl)
- vanaf 10 sept. Schildersbedrijf Klijnsma, Van Swinderenstraat 44, Balk
- aan de zaal