Hulde aan onze sponsors.

Hulde aan onze sponsors.

NUT Gaasterlân-Sleat streeft ieder seizoen weer naar een gevarieerd en kwalitatief aanbod in theater en cultuur. Dankzij de geldelijke ondersteuning van sponsors kunnen wij onze ambitie waarmaken. Waarvoor grote dank.


AVK Plastics

Gaaikemastraat 62
8561 AN Balk
www.avkplastics.com

Ons programma 2023/2024 wordt (mede) mogelijk gemaakt door het Fonds Podiumkunsten.


Fonds Podiumkunsten

Het cultuurfonds voor muziek, theater, muziektheater en dans in Nederland.
Koningin Julianaplein 10
2595 AA Den Haag
070 707 27 00
info@fondspodiumkunsten.nl
fondspodiumkunsten.nl